Parkinsonpatiënten gebaat bij thuis fietsen op de hometrainer

,
hometrainer radboudumc parkinson

Parkinsonpatiënten die in de vroege fase van hun ziekte regelmatig thuis sporten hebben daar duidelijk baat bij. Dat blijkt uit een studie van het Radboudumc die gepubliceerd is in The Lancet Neurology.

De onderzoekers lieten een groep patiënten in hun eigen huis drie keer per week flink fietsen op een hometrainer. De controlegroep deed rek- en strekoefeningen. In totaal deden ruim honderd patiënten mee aan het onderzoek.

Alle deelnemers slikten medicatie. In de onderzoeksperiode van zes maanden bleven de parkinson-verschijnselen bij de patiënten in de fietsgroep constant, terwijl de patiënten in de controlegroep meer last kregen van hun ziekte. Het fietsen op de hometrainer bleek ervoor te zorgen dat de parkinson-symptomen significant minder toenamen dan bij de patiënten die rek- en strekoefeningen deden.

Beide groepen hadden een app die hen beloonde bij bepaalde prestaties. De hometrainers waren uitgerust met beeldscherm en software zodat de fietsers een berg op konden fietsen uit de Tour de France, een wedstrijd konden fietsen tegen virtuele tegenstanders of een eigen eerdere prestatie konden proberen te verbeteren. Ook konden ze bijvoorbeeld pacman spelen op de fiets waarbij ze door harder te fietsen meer monstertjes opslokten.

Motoriek

Het fietsen leidde niet alleen tot een significant mindere toename van ziektesymptomen, de patiënten uit de fietsgroep waren ook fitter dan de patiënten uit de controlegroep.

Hoogleraar Bas Bloem van het Radboudumc heeft leiding gegeven aan het onderzoek. “De controlegroep scoorde na de onderzoeksperiode ruim vier punten slechter op de schaal waarmee we de motoriek van parkinsonpatiënten meten”, zegt Bloem.

“Het effect van fietsen is ongeveer gelijk aan de verbetering die we met verschillende medicijnen teweegbrengen. Nieuwe medicijnen worden als zinvol voor patiënten gezien als ze voor een verbetering van de motoriek met drie punten zorgen. Dat geeft aan hoe belangrijk het effect van het fietsen is dat we hebben gevonden.

“Om zekerheid te krijgen over het positieve effect van fietsen moet afgewacht worden of de verschillen tussen beide groepen blijven bestaan. “De patiënten uit de fietsgroep werden fitter en hadden minder symptomen. Ze gingen dus minder hard achteruit. Dat betekent dat ze minder een beroep doen op de gezondheidszorg. Minder pillen slikken, minder consulten in het ziekenhuis nodig hebben, maar ook dat ze minder last hebben van complicaties aan longen, hart en vaten. Veel parkinsonpatiënten overlijden uiteindelijk aan dergelijke complicaties.”

Bron: NOS

Bron: Radboudumc

Parkinsonpatiënten hebben baat bij gespecialiseerde fysiotherapie

hand-fysiotherapie

De ziekte van Parkinson is nog altijd ongeneeslijk, maar patiënten die de aandoening hebben, blijken veel baat te hebben bij gespecialiseerde fysiotherapie.

Dat blijkt uit onderzoek van het Radboud umc in samenwerking met zorgverzekeraar CZ onder bijna 4.400 vierduizend patiënten met Parkinson gedurende drie jaar.

Volgens de onderzoekers hebben patiënten met de nieuwe methode minder behandelingen nodig, terwijl het aantal complicaties afneemt. Daardoor gaan ook de zorgkosten flink omlaag. Met de gespecialiseerde behandeling worden Parkinsonpatiënten bewust gemaakt van alle bewegingen die ze maken; iets wat voor hen niet meer vanzelfsprekend is.

Dat gebeurt onder meer met behulp van ritmische geluidsprikkels. “Experts leren mensen met Parkinson heel bewust na te denken over complexe bewegingen zoals het omrollen in bed en lopen”, zegt Bas Bloem, hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Radboudumc. “Dat leidt tot minder valincidenten, botbreuken en ziekenhuisbezoeken.” Daarbij bedraagt de geschatte jaarlijkse besparing aan zorgkosten volgens Bloem ruim elf miljoen euro.

Roken
Volgens de Nijmeegse hoogleraar neemt het aantal patiënten met de ongeneeslijke hersenziekte snel toe. “Het gaat harder dan alle andere ziekten en een duidelijke verklaring is er niet. Een speculatieve verklaring zou kunnen zijn dat roken beschermt tegen Parkinson. En mensen roken minder”, aldus Bloem. Hij benadrukt dat dit geen reden mag zijn om een sigaret op te steken.

In Nederland lijden meer dan 50.000 mensen aan de ziekte van Parkinson. Dit aantal zal volgens Bloem de komende tien jaar grofweg verdubbelen. De ziekteverschijnselen van Parkinson zijn uiteenlopend, zowel motorisch (bijvoorbeeld trillen, moeilijk praten, stijve armen en benen) als niet-motorisch (bijvoorbeeld depressies of slaapstoornissen).

Bron: Nu.nl