OEFENING 1 – MOBILISEREN ENKEL – DORSAAL FLEXIE

STAP 1: Ga rechtop zitten, iets voor op de stoel.
STAP 2: Schuif met één voet zover mogelijk naar voren en naar achteren over de vloer.

enkel mobiliteit dorsaal flexie
enkel mobiliteit oefening