MAATREGELEN EN AFSPRAKEN I.V.M. COVID-19

Indien u last heeft van onderstaande klachten, verzoeken wij u ten alle tijde om NIET naar de praktijk te komen en contact met ons op te nemen om, indien noodzakelijk, de behandeling thuis te laten plaatsvinden met persoonlijke beschermingsmiddelen of de behandeling middels een telefonisch consult of videobellen plaats te laten vinden.

• Neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen
• Loopneus
• Keelpijn
• Verhoging (tot 38 graden) of koorts
• Kortademigheid
• Moeheid
• Hoofdpijn
• Conjunctivitis (oogontsteking)
• Je ziek voelen en/of diarree

Veilig naar de fysiotherapeut

VOOR BEHANDELINGEN OP DE PRAKTIJK GELDEN DE VOLGENDE MAATREGELEN
• Kom zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak, baby’s en kinderen uitgezonderd
• We verzoeken u vriendelijk om een mondkapje te dragen.
• Probeer maximaal 5 minuten van tevoren op onze locatie te zijn
• De therapeut zal de deuren voor u openen en sluiten. Op de locatie Hogeweg maakt u gebruik van de intercom. Na aanbellen doet de therapeut de voordeur open en kunt u plaatsnemen in de wachtkamer.
• U komt via de wachtkamer ingang naar binnen en verlaat de praktijk via het trappenhuis (op de locatie Hogeweg is de ingang en uitgang hetzelfde)
• Wacht buiten of in uw auto tot wij u naar binnen halen
• Probeer toiletgang te vermijden
• Was bij binnenkomst uw handen in onze keuken, droog deze af met een papieren doekje en deponeer deze in de afgesloten prullenbak of maak gebruik van de alcohol dispenser.
• Neem uw eigen handdoeken mee (het liefst 2 grote en 1 kleine)

EXTRA HYGIËNE MAATREGELEN VAN ONZE THERAPEUTEN
• De therapeut wast voor en na iedere behandeling zijn handen zorgvuldig
• De therapeut blijft zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand
• De therapeut kan, indien gewenst, gebruik maken van handschoenen en een mondkapje
• De therapeut reinigt na iedere behandeling de behandelbank en contact oppervlaktes waarmee de patiënt in aanraking is gekomen (stoel, oefen materiaal, etc)
• Tijdens een lichamelijk onderzoek en hands-on therapie wordt er niet tot zo weinig mogelijk gesproken
• Deurklinken worden gedurende de dag regelmatig ontsmet
• Afspraken worden op wisselende tijdstippen ingepland om contact met andere mensen zoveel mogelijk te beperken.