Wordt mijn behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?

Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar hebt gekregen.
Het is goed te weten dat er vrijwel altijd een aantal behandelingen PER JAAR wordt vergoed en niet per ziektegeval. Houdt u daar rekening mee.

Fysiotherapie wordt sinds 1 januari 2004 zowel voor een deel uit de basisverzekering en voor het grootste deel uit de (meeste) aanvullende verzekeringen vergoed.
Voor patiënten vanaf 18 jaar geldt, dat fysiotherapiebehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Voor kinderen tot 18 jaar en chronische patiënten zijn er andere regels.
Kinderen tot 18 jaar:

Voor kinderen tot 18 jaar blijft de oude verstrekking van vóór 2004 in stand:, d.w.z. vanuit de basisverzekering blijft het volgende gedekt:
– de eerste 18 behandelingen per indicatie per jaar vanuit de basisverzekering(de rest vanuit de aanvullende verzekering).
– behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst een volledige dekking vanuit de basisverzekering bij kinderen.

Chronische aandoeningen:

De vergoeding van behandelingen voor chronische patiënten wordt vanaf de eenentwintigste behandeling vanuit de basisverzekering geregeld.
De eerste twintig behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed.
Als u dus niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste twintig behandelingen zelf betalen.

Moet ik eerst langs de huisarts om naar de fysiotherapeut te kunnen?

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbrief meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.

Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.
Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Wat zijn de kosten voor een behandeling als ik niet verzekerd ben?

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt €20,00 in rekening gebracht.
Indien uw verzekeringsmaatschappij een contract met ons heeft afgesloten, gelden de tarieven zoals de maatschappijen deze hebben vastgelegd in het contract.

Kijk hieronder voor de prijslijst:

PRIJSLIJST 2024
FYSIOTHERAPIE € 45,00
FYSIOTHERAPIE AAN HUIS €65,00
MANUEEL THERAPIE € 57,50
LANGE ZITTING € 77,50
TELEFONISCHE ZITTING € 45,00
SCREENING € 30,00
INTAKE & ONDERZOEK NA SCREENING € 57,50
INTAKE & ONDERZOEK NA VERWIJZING € 57,50
EENMALIG CONSULT € 77,50
RAPPORT FYSIOTHERAPIE TARIEGBESCHIKKING NZA €104,69
INDIEN DE AFSPRAAK NIET BINNEN 24 UUR IS AFGEZEGD, WORDT €30,00 IN REKENING GEBRACHT
INDIEN UW VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ EEN CONTRACT MET ONS HEEFT AFGESLOTEN, GELDEN DE TARIEVEN ZOALS DE MAATSCHAPPIJEN DEZE HEBBEN VASTGELEGD IN HET CONTRACT.

Heeft u een klacht over uw fysiotherapeut?

Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

In gesprek met uw fysiotherapeut
Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met een van de medewerkers uit de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.
Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Waar kunt u terecht met uw klacht?
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en het Regionaal Tuchtcollege. Lees meer op www.defysiotherapeut.com over wat deze instanties voor u kunnen betekenen. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Uiteraard hopen wij er eerst in een gesprek met u uit te komen.